Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının Doktoranturasına qəbul imtahanlarının cədvəli Yan 31, 2018 | 04:37

Fənnin adı

tarix

auditoriya

imtahanın vaxtı

I.

XARİCİ DİL (ingilis dili)

06.02.18

215

1400

II.

FƏLSƏFƏ

13.02.18

215

1400

III.

İXTİSAS ÜZRƏ :

20.02.18

308

1400

3.1

 3319.01 – Gəmiçilik texnikası

 

3.2

 3319.02 – Gəmiçilik və su nəqliyyatının istismarı

 

3.3

3319.03 - Gəmiqayırma və gəmi təmiri texnologiyası

 

Qəbul komissiyası