- ƏCNƏBİ TƏLƏBƏLƏRİN TƏHSİLİ -

            ADDA-da təhsil alan xarici tələbələr haqqında məlumat

  • Akademiya Respublikamızda yeganə ali təhsil müəssisəsidir ki, diplomu yüz əlli altı (156) dövlət tərəfindən tanınır. Akademiyamız ən qabaqcıl avropa ali dənizçilik məktəbləri ilə sıx əməkdaşlıq edir.

                               Xarici tələbələrin dinamikası

     

          9 tələbədən:

 3 nəfər - Gürcüstan Respublikasının vətəndaşı

 1 nəfər - Rusiya Federasiyasının vətəndaşı

 4 nəfər - Türkiyə Cümhuriyyəti vətəndaşı

 1 nəfər- Ukrayna vətəndaşı