- ELMi ŞURA -

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının Elmi Şurası

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasına ümumi rəhbərlik müvafiq qaydada təşkil olunmuş və rektorun başçılıq etdiyi Elmi Şura tərəfindən həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 10 oktyabr 1997-ci il tarixli 792 nömrəli “Ali Təhsil müəssisəsinin Elmi Şurası haqqında Əsasnamə”yə və “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri R. Vəliyevin 19 oktyabr 2015-ci il RV03/01-575 saylı təsdiqinə əsaslanaraq  Elmi Şuranın 2015/2018-ci illər üçün tərkibi təsdiq edilmişdir.

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT DƏNİZ AKADEMİYASININ ELMİ ŞURASININ 2015/2018-ci İLLƏR ÜÇÜN TƏRKİBİ

Sədr:  Rektor texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Çingiz Mansur oğlu  Əliyev

Sədr müavini: Tədris və tərbiyə  işləri üzrə prorektor texnika elmlər doktoru, professor Zahid Ziyadxan oğlu Şərifov

Katib:  Elmi katib fizika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Almaz Yaqub qızı İmanova

        

Üzvlər:      

Elmi işlər və beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor- texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Vüqar Böyükağa oğlu Sadıqov     

Ümumi  işlər üzrə prorektor- dosent Əlimərdan Məmmədrza oğlu Quliyev

Azərbaycan Dənizçilik Kollecinin direktoru- Namiq Firudun oğlu Ağamalıyev

Elmi-tədqiqat şöbəsinin müdiri-texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Səbinə Tair qızı Əhmədova

Tədris-qeydiyyat şöbəsinin müdiri- fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ramis Vəli oğlu Məmmədov

“Gəmi elektromexanikası” fakültəsinin dekanı- texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Rafiq Xəlil oğlu Əsgərov

“Gəmi mexanikası” fakültəsinin dekanı- texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Fazil Sədi  oğlu Orucov

“Dəniz naviqasiyası” kafedrasının müdiri- texnika elmlər doktoru, professor

 Zakir Əli-Ağa oğlu Rüstəmov

"Gəmi energetik qurğuları" kafedrasının müdiri- texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Akif Şəmil oğlu İsmayılov

“Tətbiqi mexanika” kafedrasının müdiri- fizika  üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Sabir Allahyar oğlu Əliyev

“Humanitar fənlər” kafedrasının müdiri- fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent İlqar Ağamməd oğlu Abdullayev

“Gəmi elektroavtomatika” kafedrası- texnika elmlər doktoru, professor Qədir Ağa oğlu Əbdürrəhmanov 

Həmkarlar Təşkilatının sədri - texnika üzrə fəlsəfə doktoru, Elxan  Dəmir oğlu  Məmmədov

Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri-İsaq Abuzər oğlu Xankişiyev

Tələbə Həmkarlar Təşkilatının sədri- 184 A qrup tələbəsi, Laçın Vasif oğlu Babayev

Elmi Şuranın səlahiyyət müddəti 3 ildir. Elmi Şuranın vaxtından əvvəl yenidən yaradılması onun üzvlərinin ən azı 2/3 hissəsinin tələbi ilə həyata keçirilə bilər.

Akademiyanın Elmi Şurası:

 • ADDA-nın Nizamnaməsini qəbul edir, onda əlavələr və dəyişikliklər aparmaq üçün təkliflər verir və həyata keçirir;
 • ADDA-nın inkişaf Proqramını təsdiq edir, ADDA-nın inkişafının ən mühüm istiqamətlərini, tədris və elmi fəaliyyətinin müxtəlif məsələlərini, beynəlxalq əlaqələrini həll edir;
 • Tələbələrin, müəllimlərin, əməkdaşların, doktorant və dinləyicilərin daxili intizam qaydalarını təsdiq edir;
 • Əsasnamələri, təlimatları və digər normativ sənədləri təsdiq edir;
 • Hər il ADDA-nın fəaliyyəti barəsində rektorun hesabatını dinləyir;
 • Hər il ADDA-nın maliyyə fəaliyyəti haqqında hesabatı dinləyir;
 • Mütəxəssislərin, elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması, onların əlavə təhsili məsələləri, bütün təlim-tərbiyə və elmi-tədqiqat işləri ilə bağlı məsələləri həll edir;
 • Təhsil və elm, sosial-iqtisadi və təsərrüfat fəaliyyətləri üzrə komissiyalar yaradır, onların hesabatlarını dinləyir və müvafiq qərarlar qəbul edir;
 • Şuranın işini təşkil etmək, iclasları hazırlamaq və qərarların həyata keçirilməsinə nəzarət etmək məqsədilə Şura üzvləri içərisindən elmi katib seçir;
 • Fakültələrin, kafedraların və ADDA-nın digər struktur bölmələrinin yaradılması, ləğvi, yenidən təşkili barəsində məsələləri həll edir;
 • Vaxtaşırı fakültələrin tədris, elmi-tədqiqat və tərbiyə işləri haqqında hesabatını dinləyir;
 • ADDA əməkdaşlarına “professor”, “dosent” elmi adlarının verilməsi haqqında Ali Attestasiya Komissiyası qarşısında  vəsatət qaldırır;
 • ADDA əməkdaşlarını respublikanın fəxri ad və mükafatlarının, orden və medallarının verilməsi üçün təqdim edir;
 • Tədris planlarını təsdiq edir;
 • Imtahanların keçirilmə qaydalarını və qiymətləndirmə kriteriyalarını müəyyən edir;
 • ADDA-nın tədris-metodik şurasının tərkibini təsdiq edir;
 • Kafedra müdiri və dekan vəzifələrinin tutulması üzrə müsabiqələri həyata keçirən Komissiya yaradır və onun tərkibini təsdiq edir.

Elmi Şura təsdiqlənmiş iş planı əsasında fəaliyyət göstərir. Şuranın iclasları ayda bir dəfədən az olmamaqla keçirilir. Elmi Şuranın iş planı Elmi Şuranın iclasında müzakirə olunaraq qəbul edilir və rektor tərəfindən təsdiq edilir.

Tədris, elmi və tərbiyə işlərinin bütün məsələləri üzrə Elmi Şuranın qərarları açıq səsvermədə sadə səs çoxluğu ilə, professor, dosent və fəxri adların verilməsinə təqdimat isə müəyyən olunmuş qaydada gizli səsvermə yolu ilə qəbul edilir.

Elmi Şuranın qərar çıxarması üçün iclasda onun üzvlərinin ən azı 2/3 hissəsinin iştirakı vacibdir. Elmi Şurada iştirak edənlərin ümumi sayının 50%-dən çoxu müzakirə olunan məsələnin leyhinə səs verərsə qərar qəbul olunmuş hesab edilir.

Elmi Şuranın qərarları yalnız ADDA-nın rektoru tərəfindən təsdiq olunduqdan sonra qüvvəyə minir.

Elmi Şuranın iclasları protokollaşdırılır, Elmi Şuranın sədri və katibi tərəfindən imzalanır və elmi katibdə saxlanırlır.

Elmi Şuranın sədri Şuranın qərarlarının icrasının müntəzəm yoxlanılmasını təşkil edir və Şuranın üzvlərinə qəbul olunmuş qərarların yerinə yetirilməsi barəsində məlumat verir.

Əsaslı səbəblər olduqda – Elmi Şuranın qəbul etdiyi qərarın obyektiv olmadığı, qanunvericiliyə zidd olduğu müəyyənləşdirildikdə ADDA-nın Elmi Surasının qərarı Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi  tərəfindən ləğv oluna bilər.