Ana səhifəDəniz naviqasiyası

 

Dəniz naviqasiyası fakültəsi

 

 

 

 

             

Fakültə aşağıdakı ixtisaslar üzrə təhsil hazırlığı həyata keçirir:

BAKALAVR:

- dəniz naviqasiyası mühəndisliyi;

- gəmiçilik və gəmilərin hərəkətinin idarə edilməsi;

- nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi;

- nəqliyyat servisi;

- nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi;

- menecment

MAGISTR:

- dəniz naviqasiyası mühəndisliyi

- nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili

Fakültədə  ümumilikdə  25 (447 tələbə) qrup təhsil alır: əyani şöbədə  bakalavr pilləsi üzrə 18 qrup,  qiyabi şöbə bakalavr pilləsi üzrə  3 qrup,  magistratura üzrə 4 qrup. İxtisaslar  üzrə - "dəniz naviqasiyası mühəndisliyi"   13 qrup (275 tələbə),  "nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi"  2 qrup (50 tələbə), "nəqliyyat servisi"  1 qrup (15 tələbə), "nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi" 1 qrup (17 tələbə),  "menecment"  1 qrup  (21 tələbə). Əyani şöbədə  359  tələbə, qiyabi şöbədə 53 tələbə, magistraturada isə 15 magistr  təhsil alır.

Fakültənin tərkibinə  "Dəniz  daşımaları və naviqasiya" və "İdman və  bədən tərbiyəsi" kafedraları daxildir.

Fakültədə  tədris prosesinə 2  professor,  5 dosent,  6 baş müəllim,  5 assistent , 2 tədris texniki işçi və istehsalatdan dəvət olunmuş yüksək səviyyəli mütəxəssislər  cəlb olunmuşlar.

Fakültə yarandığı gündən BDT-nin “Dənizçilərin hazırlanması, sertifikatlandırılması və növbə çəkmələri haqqında” 1978-ci ildə qəbul edilmiş Beynəlxalq Konvensiyanın tələblərinə uyğun olaraq təhsilini qurmuşdur. Bu məqsədlə bütün ixtisaslar üzrə baza təhsil proqramları, tədris planları və təhsilin dövlət standartları hazırlanmış və müvafiq qaydada  təsdiq edilərək,  BDT tərəfindən qəbul olunmuşdur.

           2002-ci ilin oktyabrında Akademiya dənizçi mütəxəssislərin hazırlanması sahəsində keyfiyyətin menecmenti sistemi üzrə İSO 9001-2000 Beynəlxalq standartına uyğun sertifikata layiq görülmüş və 2010-cu ilin fevralın 1-dən isə Akademiyada İSO 9001-2008 keyfiyyət menecment sistemi tətbiq edilir. Fakültədə tədris prosesi İSO 9001-2008 keyfiyyət menecmenti sisteminin qoyduğu tələblər əsasında qurulmuşdur.
          Fakültə  Türkiyə, Almaniya, Polşa, Bolqarıstan, Qazaxıstan, Gürcüstan, Ukrayna, Latviya və digər xarici dövlətlərin ali dənizçilik məktəblərinin uyğun kafedraları ilə  əməkdaşlıq edir.

          Gəmiçiliyin donanması yeni və müasir gəmilər hesabına zənginləşdikcə, fakültənin tədris prosesi də yeni trenajorlarla təmin edilir və laboratoriya şəbəkəsi genişlənir. Fakültədə  elmin son nailiyyətləri əsasında yaradılan müasir avtomatik idarəetmə sisteminə malik gəmiləri idarə etməyi bacaran dənizçilər hazırlamaq və   tədrisin dünya standartlarına cavab verməsi əsas məsələlərdən biri kimi qarşıda durur. Bu məqsədlə fakültənin texniki bazasının  müasir avadanlıq və trenajorlarla təchiz edilməsi ardıcıl şəkildə davam etdirilir. Son üç ildə Beynəlxalq Konvensiyanın B-1/12 bölməsinin tələblərinə cavab verən “Engine room simulator ERS-4000″, “NT-4000″, “TQS” və “NS-3000″ trenajorları alınaraq tədris prosesində istifadə edilir. Eyni zamanda fakültə  tələbələrinin istifadəsində olan “Radar”, “Naviqasiya”, “Elektron xəritəçəkmə”, “GMDSS” trenajorları və su üzərində olan “Deborkader” tədris-məşq mərkəzi,  “General Əsədov” adına tədris gəmisi yüksək ixtisaslı dünya standartlarına cavab verən dənizçi kadrların hazırlanmasına əsas verir.
      Tələbələrimiz yelkənli qayıq, futbol, güləş və şahmat üzrə yarışlarda iştirak edirlər. Yelkənli qayıq yarışlarında yüksək nəticələr əldə edilmişdir.

     Hazırda fakültədə 20-dək  xarici tələbə təhsil alır. Tələbələr tədrislə yanaşı, həm də fakültənin  elmi-tədqiqat laboratoriyalarında aparılan  araşdırmalarda iştirak edirlər.

 

 

 

 

Fakültənin dekanı:  Əsgərov Rafiq  

texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Tel.:   (+99450) 278 06 02

E-mail:   rafiq.asgarov@acsc.az