Ana səhifəXaricdə təhsil və ixtisasartırma

 

Xaricdə təhsil və ixtisasartırma

 

Bu istiqamətdə görülmüş fəaliyyətlərdən biri də professor-müəllim və tələbə heyəti mobilliyi proqramı üzrə xarici ali məktəblərdə(əsasən Polşa və Sankt-Peterburq ali məktəblərinin adını çəkmək olar), uzun və qısamüddətli kurslarda yaxından iştirakdır.

Akademiyanın professor-müəllim heyyətinin xarici təhsil müəssisələrində mühazirələr oxumasının təşkil edilməsi;

Akademiyanın tələbə, magistrant, doktorant və dissertantlarının xaricdə keçirilən elmi konfranslarda və seminarlarda iştirakının təşkil edilməsi;

Xarici ölkə alimlərinin Akademiyada keçirilən elmi konfranslara, seminarlara dəvət edilməsi;

Xarici ölkələrin qabaqcıl alimlərinin və yüksək ixtisaslı mütəxəssilərinin Akademiyada mühazirələr oxumaları üçün dəvət edilməsi.