Ana səhifəİxtisaslar

Akademiyada "Bakalavr" dərəcəsinin hazırlığı aşağıdaki

ixtisaslar üzrə həyata keçirilir

 

 

-050407     -      "Menecment" 

-050618     -      "Gəmiqayırma və gəmi təmiri mühəndisliyi"

-050619     -      "Gəmi energetik qurğularının istismarı mühəndisliyi"

-050620     -      "Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi"

-050623     -      "Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi" (su nəqliyyatı üzrə)

-050626     -      "Elektrik mühəndisliyi"

-050627     -      "Elektronika , telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi"

-050628     -      "Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi"

-050636     -      "Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi"

-050811     -      "Nəqliyyat servisi" (su nəqliyyatı üzrə)

 

         

 

 

"Magistratura" dərəcəsində Akademiyada aşağıdaki göstərilən ali təhsilin

ixtisasları üzrə mütəxəssis hazırlığı həyata keçirilir

 

-060618   -      "Gəmiqayırma və gəmi təmiri mühəndisliyi"

-060619   -     "Gəmi energetik qurğularının istismarı mühəndislyi"

-060620   -     "Gəmiçilik və gəmilərin hərəkətinin idarə edilməsi"

-060626   -     "Elektrik mühəndisliyi"

-060628   -     "Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi"