Ana səhifəElmi-tədqiqat laboratoriyaları

Alimlərin və gənc tədqiqatçıların elmi işlərini

yerinə yetirmək üçün

 elmi-tədqiqat laboratoriyaları  fəaliyyət göstərir

 

Gəmiqayırma və gəmi təmiri laboratoriyası

Laboratoriyada aparılan elmi-tədqiqat işləri gəmi daxiliyanma mühərriklərinin detallarının bərpa texnologiyasının işləməsinə həsr olunmuşdur

     

 

Gəmi elektrik avadanlıgı laboratoriyası

Laboratoriyada “Gəmi val generator qurğularının tədqiqi” mövzusunda elmi tədqiqat işi yerinə yetirilir.

        

 

Maşın laboratoriya kompleksi

Elmi-tədqiqat laboratoriyasında istismar zamanı gəmi energetik qurğularının effektivliyinin yüksəldilməsi və onların ətraf mühitə verdiyi zərərli təsirinin azalması və “Nəqliyyat gəmilərində energetik qurğuların motoresursunun istismar effektivliyinin artırılması” mövzuları üzrə elmi-tədqiqat işləri aparılır.

                  

 

Avtomatika elementləri laboratoriyaları

Elmi-tədqiqat laboratoriyasında “Gəmi avtomatik idarəetmə sistemlərinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi” mövüzusu üzrə elmi-tədqiqat işləri aparılır.