Ana səhifəƏlaçı tələbələrimiz
- Gəmi mexanikası fakültənin əlaçıları
Paşazadə S.Q.185 A
İslamov İ.R.195 A1
Vahabzadə R.İ.195 A2
Şirməmmədzadə M.Q.184 A
Məmmədli M.A.195 A1
Tanrıverdizadə E.T.195 A2
Süleymanlı M.Ə.184 A
Qabilov E.K.183 A
Quliyev N.S.193 A2
Yusifov A.F.195 A1
Məlikov Ü.E.195 A1
Sultanlı S.N.195 A2
Əsədov A.D.195 A2
Babayev L.V.184 A
Minayev İ.A.194 R
Rəhimov M.E.183 A
Məmmədov T.C.194R
Abdullayev B.E.193A1
+ Dəniz naviqasiyası fakültənin əlaçıları
Mahmudov M.N.205 S1
Abbasov F.İ.205 S2
Əzizov O.B.205 S2
Qaziyev Murad Aslan205S1
+ Gəmi elektrotexnikası fakültənin əlaçıları
Əhmədov N.M.365 R
Hüseyinbəyli R.R.364 R
Hüseynli S.B.383 A
Cavadova İ.A.383 A
Səidova N.A.323 R