ГлавнаяОбучение за рубежом и повышение квалификации...

Xaricdə təhsil və ixtisasartırma

 

Bu istiqamətdə görülmüş fəaliyyətlərdən biri də professor-müəllim və tələbə heyyəti mobilliyi proqramı üzrə xarici ali məktəblərdə(əsasən Polşa və Sankt-Peterburq ali məktəblərinin adını çəkmək olar), uzun və qısamüddətli kurslarda yaxından iştirakdır.

Akademiyanın professor-müəllim heyətinin xarici təhsil müəssisələrində mühazirələr oxumasının təşkil edilməsi;

Akademiyanın tələbə, magistrant, doktorant və dissertantlarının xaricdə keçirilən elmi konfranslara və seminarlara getmələrinin təşkil edilməsi;

Xarici ölkə alimlərini Akademiyada keçirilən elmi konfranslara, seminarlara dəvət edilməsi;

Xarici ölkələrin qabaqcıl alimlərini və yüksək ixtisaslı mütəxəssilərini Akademiyada mühazirələr oxumaları üçün dəvət edilməsi.